PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI
TECHNICZNYCH "MULTICON" SP. Z O.O.

Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu

INSTALACJA KONWERSJI BIOMASY DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Opis procesu technologicznego

Zawiesina, po zakończonej fermentacji metanowej, przepływa do zbiornika magazynowego, a następnie kierowana jest przez mechaniczny dezintegrator komórkowy do filtra taśmowego. W filtrze następuje odfiltrowanie biomasy pofermentacyjnej, którą kieruje się do zbiornika surowca (1).  Biomasa pofermentacyjna z zasobnika (1) dozowana jest do mieszarko-wytłaczarki (2), do której doprowadza się również pozostałe komponenty w ilościowo zadanych proporcjach za pomocą elektro wciągu (3). Po wymieszaniu komponentów następuje formowanie surogatu paliwowego z jednoczesnym pudrowaniem kształtek trocinami. Materiał pudrujący dozowany jest z zasobnika (4) za pomocą podajników ślimakowych o regulowanej wydajności. Tak przygotowane kształtki surogatu paliwowego kierowane są na przenośnik taśmowy systemu mikrofalowego (5) gdzie poddawane są krótkotrwałemu higienizującemu działaniu mikrofal, przy czym kształtki transportowane są przy użyciu rewersyjnego przenośnika (6) na przenośniki siatkowe (7). Surogat paliwowy poddawany jest procesowi biokonwersji w czasie 24 godzin. Nad przenośnikami siatkowymi (7) zamontowany jest układ promienników rurowych (8) opalanych gazem ziemnym. System ten załączany jest interwencyjnie celem stabilizacji temperatury złoża i jego suszenia. Wilgotne powietrze odciągane jest kanałem (9) za pomocą wentylatora (10) i kierowane do kolumny higienizacyjnej (11), która wyposażona jest w procesowe wypełnienie komórkowe* zraszane cyrkulującą w układzie zamkniętym wodą lub roztworem absorpcyjnym. Po 24 godzinach następuje rozładunek biopaliwa oraz jednoczesny załadunek biopaliwa surowego. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ INSTALACJI                        1715 kg/dzień suchej masy biopaliwa

SKŁAD KOMPOZYTOWEGO  BIOPALIWA

  • biomasa pofermentacyjna                  ok. 70% s. mas.
  • dodatkowe komponenty                     ok. 30 % s. mas.

WILGOTNOŚĆ PALIWA                             (20÷30) % mas.

WARTOŚĆ OPAŁOWA                               (16÷18) MJ/kg

POSTAĆ                                                    granulowana (15÷20) mm

DOSTĘPNOŚĆ KOMERCYJNA                   opakowania typu big-bag (500÷1000) kg

 

  ZALETY METODY

Możliwość utylizacyjnego przetwarzania pofermentacyjnych osadów ściekowych- do stosowania przyrodniczego lub w odpowiedniej proporcji, do wytwarzania surogatów paliwowych z przeznaczeniem dla sektora gospodarczego;

  • Ekologiczna neutralność;
  • Ograniczony zakres inwestycji;
  • Dodatni efekt ekonomiczny;
  • Możliwość realizacji w każdej oczyszczalni ścieków (z poprawą estetyki terenu- ciekawe obsadzenia roślinne);
  • Bezodpadowy charakter metody- instalacja pozwala przerabiać 5500 Mg/rok biomasy pofermentacyjnej o wilgotności 80%, produkując tym samym kompozytowe biopaliwo w ilości 2245 Mg/rok o wilgotności 30%. 

 

 

 

 

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×